Yoshi Tatsu | WWE Superstars

Yoshi Tatsu With WWE Diva

Yoshi Tatsu With WWE Diva

Yoshi Tatsu With Tyson Kidd

Yoshi Tatsu With Tyson Kidd

Yoshi Tatsu With Titus O’ Neil

Yoshi Tatsu With Titus O' Neil

Yoshi Tatsu With David Hart Smith And Primo

Yoshi Tatsu With  David Hart Smith And Primo

Heavyweight Champion Yoshi Tatsu

Heavyweight Champion Yoshi Tatsu

Entrance Of Yoshi Tatsu

Entrance Of Yoshi Tatsu

Yoshi Tatsu and Other Superstars

Yoshi Tatsu and Other Superstars

Yoshi Tatsu in Action With Zack Ryder

Yoshi Tatsu in Action With Zack Ryder

Page 1 of 3123